27/09/2019 09:41

Kỹ năng tư duy logic

Tác giả: Shibamoto Hidenori

Dịch: Hoàng Thanh Hương

Nxb: Lao động; Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980 Books

Năm xb: 2019

Số trang: 241tr.

Khổ: 21cm

Lên đầu trang