27/09/2019 09:40

Truyền thông: Lý thuyết và kỹ năng cơ bản

Chủ biên: Nguyễn Văn Dững, Đỗ Thị Thu Hằng

Nhà xb: Thông tin và Truyền thông

Năm xb: 2018

Số trang: 369tr.

Khổ: 21cm

Lên đầu trang