27/09/2019 09:31

Quản trị thương hiệu trực tuyến: Bảo vệ hình ảnh doanh nghiệp trên mạng xã hội

Tác giả: Charlie Pownall

Dịch: Lê Uyên Thảo

Nhà xb: Thế giới

Năm xb: 2016

Số trang:375tr.

Khổ: 21cm

Lên đầu trang