27/09/2019 09:28

Giáo trình Nguyên lý kế toán

Tác giả: Nguyễn Hoản, Phạm Xuân Kiên

Nhà xb: Lao động - Xã hội

Năm xb: 2018

Số trang: 290tr.

Khổ: 24cm

Lên đầu trang