27/09/2019 09:26

Giáo trình Kế toán quản trị

Tác giả: Nguyễn Hoản, Hoàng Đình Hương

Nhà Xb: Xây dựng

Năm xb: 2018

Số trang: 444tr.

Khổ: 24cm

Lên đầu trang