13/09/2022 04:58

Văn hóa Nghệ thuật số 431 năm 2020

TRONG SỐ NÀY CÓ:

Thư của Tổng Bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Hội Nhà báo Việt Nam

Nguyễn Toàn Thắng: Sáng ngời phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thu Hằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam

Bùi Việt Thắng: Sài gòn – Thành phố Hồ Chí Minh: Những ký ức văn hóa

Nguyễn Thị Hường: Trọng dụng hiền tài trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Vân Anh – Huyền Trang: Hồ Chí Minh trong trái tim nhạc sĩ

Phan Trọng Hào: Sự phát triển lý luận của Đảng về bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa và hội nhập, giao lưu quốc tế về văn hóa

Nguyễn Thị Thu Hà: Tác động của đại dịch COVID – 19 tới các tổ chức văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn

Đinh Công Tuấn: Từ nghề chạm khắc gỗ ở Việt Nam, tìm hiểu về sự giao lưu và tiếp biến văn hóa

Dương Thị Thu Hà: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phật giáo Trúc Lâm gắn với phát triển bền vững

Nguyễn Viết Hưng: Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc và nghệ thuật đình Trùng Hạ

Đào Hải Triều: Công tác trưng bày của bảo tàng nước ta hiện nay

Nguyễn Thị Hoài Thanh: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Vũ Dương Thúy Ngà: Đại dịch COVID – 19 và những thách thức đặt ra với ngành Thư Viện

Nguyễn Huy Phòng: Nghệ sĩ trước đại dịch COVID – 19

Phan Thị Bích Thảo: Phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt phục vụ  phát triển du lịch

Mai Thị Trang: Phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc Mừng ở Cẩm Lương ( Thanh Hóa)

Nguyễn Thanh Hoa: Chức năng giáo dục của gia đình với sự hình thành nhân cách con trẻ

Kim Gang San: Một góc nhìn về hôn nhân đa văn hóa Việt – Hàn

Tạ Quang Đông: Một số biện pháp phát triển ngành chỉ huy hợp xướng tại Việt Nam trong đào tạo

Lê Vinh Hưng: Sự du nhập của nghệ thuật hợp xướng vào Việt Nam

Trần Bảo Lân: Thủ pháp ca từ theo lối cổ truyền dân tộc trong ca khúc mới Việt Nam

Nguyễn Đỗ Hiệp: Tương đồng, khác biệt của diễn xướng hát đúm và quan học Bắc Ninh

Nguyễn Thế Truyền: Nhạc khí họ hơi của tộc người Cor ở Bắc Trà My(Quảng Nam)

Nguyễn Văn Cường: Họa sĩ Việt Nam trong thời kỳ Mỹ thuật Đông Dương

Huỳnh Thị Diễm: Biểu tượng Con Ngài – Diễn ngôn của miền sâu vô thức

Trần Thanh Bình: Văn hóa dấn thân của Jean Paul Sartre

Hoàng Văn Vượt: Bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở các nhà trường Quân Đội

Nguyễn Văn Hùng: Kinh nghiệm bồi dưỡng phong cách công tác chính trị viên của học viên Trường Đại học Chính trị

Võ Hoàng Lan: Kết nối giữa trung tâm học liệu với trung tâm Thông tin – Thư viện các trường, khoa trực thuộc Đại học Huế

Lại Thị Hải Bình: Diễn ngôn báo chí về lễ hội miền Bắc giai đoạn 1945 – 1975

Lê Bá Thanh: Nghệ thuật công cộng ở Nhật Bản kể từ sau thế chiến II đến nay

Lê Hạnh

Lên đầu trang