13/09/2022 04:55

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương số 563 tháng 4 năm 2020

TRONG SỐ NÀY CÓ:

 1. Phạm Hồng Chương: Tác động của đại dịch COVID – 19 đến nền kinh tế Việt Nam
 2. Trần Thọ Đạt: Tác động của đại dịch COVID – 19 đến nền kinh tế Việt Nam và giải pháp ứng phó
 3. Tô Trung Thành, Bùi Trinh: Tác động của COVID – 19 đến kinh tế - Những đánh giá ban đầu và hàm ý chính sách
 4. Hoàng Mạnh Hùng, Nguyễn Hà Hưng, Ngô Phương Thảo…: Tác động của đại dịch COVID – 19 đến cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp Việt Nam và các khuyến nghị chính sách
 5. Phạm Trương Hoàng, Trần Huy Đức, Ngô Đức Anh: Tác động của đại dịch COVID – 19 đến ngành du lịch Việt Nam và những giải pháp ứng phó
 6. Nguyễn Thành Hiếu, Trương Tuấn Anh, Đỗ Thị Đông…: Ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19 đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp: Nghiên cứu thực tiễn ở miền Bắc Việt Nam
 7. Trần Thị Vân Hoa, Phạm Thị Huyền, Nguyễn Quỳnh Hoa: Đại dịch COVID – 19: Cơ hội và thách thức cho Giáo dục Đại học Việt Nam
 8. Lê Quốc Hội: Vai trò của tín dụng chính sách đối với giảm bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam
 9. Huỳnh Thế Nguyễn: Quần tụ kinh tế và năng suất của các doanh nghiệp nhỏ và vửa ở Việt Nam
 10. Lê Mộng Huyền, Trần Thị Quanh, Đỗ Huyền Trang: Mối quan hệ của cạnh tranh, chiến lược, thông tin kế toán quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh
 11. Trần Quang Bách, Ngô Kim Thanh: Ảnh hưởng của năng lực cảm xúc đến động lực làm việc của nhà quản trị cấp trung tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc Trung Bộ
 12. Huỳnh Trường Huy, Kỳ Nguyệt Yến: Phân tích năng lực quản trị của quản lý cấp trung tại các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thanh phố Cần Thơ

Lê Hạnh

Lên đầu trang