13/09/2022 04:57

Ngôn ngữ & Đời sống số 04 năm 2020

TRONG SỐ NÀY:

Bùi Trọng Ngoãn: Một số tên sông ở sông ở Quảng Nam – Đà Nẵng

Nguyễn Minh Hà: Đa nghĩa là kết quả của hòa trộn ý niệm: trường hợp động từ chạy trong tiếng việt

Trần Quốc Việt: Đặc điểm cấu tạo của thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Việt

Vũ Hoàng Cúc: Ẩn dụ ý niệm Gia đình hạnh phúc là tổ ấm trong tiếng việt

Ngô Thị Tuyết, Lê Viên Lan Hương: Một số khó khăn và nguyên nhân mắc lỗi khi học phát âm tiếng Việt của học viên Lào – Campuchia tại Học viện Quân Y

Phạm Ngọc Hàm, Hoàng Thị Thu Trang: Sự phát triển nghĩa của từ “đầu” trong tiếng Hán và tiếng Việt

Nguyễn Thị Thủy Chung: Nghĩa biểu trưng của thành ngữ, tục ngữ có chứa thành tố Flower và hoa trong tiếng Anh và Tiếng Việt

Ngô Thị Khánh Ngọc: So sánh ẩn dụ ý niệm về “người phụ nữ” trong tiếng Anh và tiếng Việt

Trần Thị Ánh Tuyết: Ẩn dụ ý niệm chỉ địa điểm và thời gian trong diễn văn chống phân biệt chủng tộc của Martin Luther King, JR

Phạm Đức Trung: Lỗi dịch liên quan đến Hán Việt trong đối dịch Hán – Việt và giải pháp trong giảng dạy

Nguyễn Thanh Vân: Tầm quan trọng của bản ngã giáo viên trong sự phát triển chuyên môn đối với giáo viên ngoại ngữ

Nguyễn Văn Thạo, Lê Thị Hương: Cách dùng cụm từ cố định trong câu đối Nôm của Nguyễn Khuyến

Lê Hạnh

Lên đầu trang