05/06/2020 11:13

Hướng dẫn sử dụng hệ thống tra cứu tại Thư viện

  Tra cứu tài liệu qua hệ thống máy tính tại các vị trí phục vụ và qua mạng Internet.

Vào trang chủ có địa chỉ: http://elib.hunre.edu.vn/pages/cms/default.aspx

Tra cứu tài liệu: Việc tìm kiếm bằng phần mềm tra cứu thư viện có thể tiến hành theo các bước sau đây:

Bước 1:

Trên màn hình chờ sẵn mục tìm kiếm (Tra cứu tài liệu, Tra cứu tài liệu số,...)

Bước 2: Chọn chế độ tìm kiếm phù hợp (Tìm nhanh, Tìm cơ bản, Tìm nâng cao).

Bước 3: Nhập các thông tin liên quan đến tài liệu cần tìm kiếm (Phần bắt buộc)

- Tiêu đề : Nhập một phần hoặc toàn bộ tiêu đề ấn phẩm.

- Từ khóa: Là từ hoặc cụm từ đủ nghĩa được chọn làm đặc trưng cho một tài liệu.

Bước 4:

Nhấn nút Tìm kiếm, bạn sẽ có kết quả mong muốn.

Chú ý:

- Trong tìm kiếm nâng cao có thể sử dụng các toán tử logíc như OR, AND, NOT với trường hợp thông tin như nhan đề, tác giả, từ khóa.

- Bạn đọc có thể nhấn nút Làm lại nếu chưa tìm được tài liệu

Lên đầu trang