09/06/2020 04:19

Khoa học Đo đạc và Bản đồ số 43 năm 2020

TRONG SỐ NÀY CÓ:

NGHIÊN CỨU

Hà Minh Hòa: Bàn về chuyển độ cao geoid thành độ cao quasi – geoid

Hoàng Tuấn Minh, Nguyễn Phi Sơn, Nguyễn Thị Ninh…: Nghiên cứu lựa chọn nguồn dữ liệu đầu vào xây dựng cơ sở dữ liệu ô nhiễm đất

Phạm Minh Hải, Nguyễn Ngọc Quang: Nghiên cứu thử nghiệm kết hợp môi trường làm việc Google Colaboratory và phương pháp học mày (machine learning) trong phân loại ảnh viễn thám

Lương Thanh Thạch, Nguyễn Anh Định, Nguyễn Thị Hồng…: Quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên các mô hình mặt biển

NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG

Đào Ngọc Long, Phạm Ngọc Sơn: Khảo sát độ chính xác nguyên tố đinh hướng ngoài của ảnh khi sử dụng  nhiều trạm BASE

Lê Quang Hùng, Trần Thùy Dương: Một phương pháp tạo mặt cho đối tượng 3D

Hoàng Minh Hải: Nghiên cứu xây dựng bản đồ chỉ số độ ẩm khu vực tỉnh Bến Tre từ ảnh vệ tinh Sentinel – 1

Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Hoàng Long: Nghiên cứu truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị di dộng với hệ thống máy chủ

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Hoàng Long: Nghiên cứu truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị di động với hệ thống máy chủ

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Thu Giang: Mẫu nhận dạng và phân loại đối tượng địa lý bằng hình ảnh

Phạm Ngọc Thọ, Vũ Việt Anh, Mai Văn Hiện: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ trong tình hình mới

Lê Hạnh

Lên đầu trang