30/07/2020 09:14

Nghề Luật số 6 năm 2020

TRONG SỐ NÀY CÓ:

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Vân Anh: Giải pháp hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại ở Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng: Pháp luật về kinh doanh vận tải đa phương thức – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Vũ Phương Đông: Giải thể doanh nghiệp ở Việt Nam – Thực trạng pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi

Ngô Thanh Hương: Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chông cô hiệu  - Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Hồ Thị Bảo Ngọc: Di sản dùng vào việc thờ cúng theo quy định của pháp luật Việt Nam

Trần Thanh Phương: Thẩm quyền của thừa phát lại trong thi hành án dân sự - Nhìn từ phương diện lý luận – Pháp lý

Nguyễn Thị Thu Hồng: Đấu giá tài sản không thành theo quy định của luật đấu giá tài sản

Trần Hữu Tuyên: Bàn về tội phạm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Lê Đăng Doanh: Trao đổi kinh nghiệm bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án xâm phạm sỡ hữu có tính chiếm đoạt

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

Nguyễn Xuân Thu, Lê Thị Thúy Nga: Đào tạo các chức danh tư pháp tại học viện Tư pháp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

PHÁP LUẬT THẾ GIỚI

Nguyễn Thị Hương Giang, Bùi Nguyễn Phương Lê: Phương thức xác minh điều kiện thi hành án dân sự ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Vũ Thu Hằng: Tổng quan pháp luật quốc tế về quyền có quốc tịch của trẻ em

Vũ Huy Hoàng: Vi phạm hợp đồng trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ theo Công ước viên năm 1980 – Kinh nghiệm cho Việt Nam

Lê Hạnh

Lên đầu trang