19/11/2020 03:48

Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ năm 2018 - 2019: của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án

Chủ biên: Quách Dương

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2020

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử là nhiệm vụ hiến định - một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Tòa án nhân dân.

Nhằm thông tin kịp thời và có hệ thống đến bạn đọc, cuốn sách: "Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ năm 2018 - 2019: của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án" ra đời.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

  • Giới thiệu các giải đáp một số vấn đề về đất đai, hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, dân sự và tố tụng hành chính năm 2016 - 2019
  • Giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao năm 2018 - 2019
  • Giới thiệu các Thông tư liên tịch và Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao năm 2018 - 2019
  • Giới thiệu về các án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông quan năm 2018 - 2019 và 08 án lệ năm 2020.

Cuốn sách được phục vụ tại phòng Đọc - mượn (tầng 1 nhà B) Thư viện Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới Quý bạn đọc!

 

 

Lên đầu trang