11/12/2020 09:27

Hướng dẫn thực hành Kinh tế vi mô

Tác giả: Đỗ Thị Dinh, Nguyễn Gia Thọ, Tống Thị Thu Hòa, Cao Thị Bích Ngọc, Vũ Quang Hải

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2020

Cuốn sách gồm 7 chương, mỗi chương trình bày 5 phần cơ bản: Mục tiêu cần đạt; Tóm tắt lý thuyết; Câu hỏi ôn tập; Câu hỏi trắc nghiệm; Bài tập vận dụng.

  • Chương 1: Những vấn đề chung về kinh tế học
  • Chương 2: Cầu - cung hàng hóa và giá cả thị trường
  • Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng
  • Chương 4: Lý thuyết hành vi người sản xuất
  • Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
  • Chương 6: Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo
  • Chương 7: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Cuốn sách được phục vụ tại phòng Đọc - mượn tầng 1 nhà B Thư viện Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới Quý bạn đọc!

Lên đầu trang