17/12/2020 01:52

Giáo trình Truyền thông về tài nguyên và môi trường

Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Biên soạn: Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Nhạn, Mai Hương Lam,...

Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2020

Trong công cuộc bảo vệ tài nguyên và môi trường, truyền thông có ý nghĩa rất quan trọng, là công cụ quản lý tài nguyên và môi trường hữu hiệu. Truyền thông về tài nguyên và môi trường có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp góp phần làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của người dân trong cộng đồng, từ đó thúc đẩy học tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Để giúp sinh viên hiểu biết về truyền thông, nắm bắt được các hình thức, phương pháp truyền thông, đồng thời có khả năng vận dụng công cụ truyền thông để quản lý tài nguyên và môi trường. Nhóm giảng viên Khoa Môi trường đã biên soạn cuốn giáo trình: "Truyền thông về Tài nguyên và môi trường" làm tài liệu học tập và giảng dạy cho các hệ đại học chính quy, liên thông thuộc ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Cuốn giáo trình gồm 4 chương:

  • Chương 1: Những vấn đề chung về truyền thông tài nguyên và môi trường
  • CHương 2: Các hình thức truyền thông về tài nguyên và môi trường
  • Chương 3: Phương pháp xây dựng kế hoạch và thực hiện một chương trình truyền thông về tài nguyên và môi trường
  • Chương 4: Truyền thông về tài nguyên và môi trường ở các vùng địa lý khác nhau.

Cuốn giáo trình được phục vụ tại phòng Đọc - mượn tầng 1 nhà B Thư viện Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới Quý bạn đọc!

Lên đầu trang