10/08/2022 11:13

Nghề Luật số 6 năm 2022

Trong số này có:

Lê Xuân Hồng, Vũ Thị Lý: Đánh giá chung về kết quả thực hiện Luật công chứng năm 2014 và xây dựng Luật công chứng sửa đổi

Nguyễn Minh Hằng: Định hướng đổi mới hoạt động đào tạo nghề công chứng và giải pháp hoàn hoàn thiện luật công chứng

Trần Minh Tiến: Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung luật công chưng về đào tạo nghề công chứng

Phạm Thị Thúy Hồng: Tập dự hành nghề công chứng – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật

Nguyễn Văn Mích: Những nội dung cần hoàn thiện trong các quy định về tổ chức và hoạt động của văn phòng công chứng

Hồ Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Huy: Hoàn thiện quy định về thành lập văn phòng công chứng

Vũ Việt Hoàn: Một số tồn tại, hạn chế trong các quy định về bổ nhiệm công chứng viên và hướng hoàn thiện

Nguyễn Xuân Bang: Một số nội dung cần sửa đổi trong quy định của pháp luật công chứng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công chứng

Nguyễn Thanh Đình: Cơ sở pháp lý cho sự hình thành và phát triển công chứng số ở Việt Nam

Tuấn Đạo Thanh, Phạm Thu Hằng: Phân định giữa công chứng và chứng thực

Lại Thị Bích Ngà: Hoàn thiện pháp luật công chứng về thủ tục công chứng hợp đồng giao dịch

Hoàng Mạnh Thắng: Văn bản công chứng và giá trị pháp lý của văn bản công chứng

Vũ Thế Quyết: Vấn đề bồi thường, bồi hoàn, trong hoạt động công chứng, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định hiện hành và hướng hoàn thiện pháp luật

Đặng Văn Dinh: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

Nguyễn Thị Lan Hương, Lê Thị Trang: Hoàn thiện pháp luật về vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên

Dữ liệu đính kèm:

Nghề Luật số 6 năm 2022.docx

Lên đầu trang