12/08/2022 03:41

Khí tượng Thủy văn số 738 năm 2022

Trong số này có:

1. Trương Bá Kiên, Phạm Thị Thanh Ngà, Trần Duy Thức…: Đánh giá chất lượng dự báo mưa định lượng của mô hình WRF cho khu vực Việt Nam

2. Lê Nguyên Trung: Nghiên cứu thực nghiệm, đánh giá sự thay đổi mực nước trong kênh khi mô phỏng nhám với hạt có đường kính 5 ÷ 10 mm

3. Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Tri Quang Hưng, Đoàn Quang Trí…: Khảo sát khả năng hấp phụ xử lý nước của than sinh học tạo thành từ sinh khối phụ phẩm nông nghiệp

4. Phan Trường Khanh, Nguyễn Hồng Quân, To Quang Toan: Đánh giá các thay đổi dòng chảy trên dòng chính sông Mê Công và các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng ĐBSCL

5. Nguyễn Văn Hồng: Nghiên cứu đánh giá mức độ dao động và xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu tại Bình Định

6. Lương Văn Thọ: Khảo sát cấu trúc địa chất tầng Halocene khu vực thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp ảnh điện hai chiều (2D)

7. Nguyễn Nghĩa Hùng, Lê Quản Quân, Lê Mạnh Hùng: Đánh giá tình hình vận chuyển bùn cát trên sông Mê Công và lượng hóa vận chuyển bùn cát đáy năm 2011 trên hệ thống sông Cửu Long

8. Đặng Quốc Khánh, Dương Văn Khảm, Ngô Tiền Giang: Nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Ninh Thuận

Dữ liệu đính kèm:

Khí tượng Thủy văn số 738 năm 2022.docx

Lên đầu trang