13/09/2022 05:00

Nghiên cứu Tài chính Kế toán số 7 năm 2022

Trong số này có:

TÀI CHÍNH VĨ MÔ

1. Nguyễn Hải Hưng: Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn ODA các chương trình, dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Nguyễn Minh Phương: Các yếu tố quản lý công, PCI hay PAPI?

3. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Nguyễn Tuấn Sơn: Dự báo chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam bằng mô hình ARIMA

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

4. Ngô Thị Minh, Đỗ Thị Thanh Huyền: Nghiên cứu tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả quản lý tài chính trong các cơ sở giáo dục đại học tự chủ

5. Nguyễn Thị Khánh Chi: Hành vi của khách du lịch độ tuổi 18 – 30 dưới tác động của mạng xã hội Tiktok

6. Nguyễn Văn Hiếu: Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện nay

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

7. Nghiêm Thị Thà, Nguyễn Kim Huế, Cù Thị Đoan Trang…: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam

8. Nguyễn Hữu Tân, Nguyễn Thu Thương, Nguyễn Mạnh Tiến: Nhân tố ảnh hưởng chính sách cổ tức tại các Công ty xây dựng niêm yết ở Việt Nam

9. Ngô Văn Hậu: Dịch vụ kế toán – Nội dung kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

10. Ngô Thị Kim Hòa, Trần Ngô Trung Hiếu, Lê Thị Hoàng Yến: Tăng cường kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

11. Trần Mạnh Hà, Trần Ngọc Mai: Trách nhiệm xã hội và chất lượng thông tin tài chính: Góc nhìn từ quản trị lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

12. Nguyễn Thị Hoa Hồng: Ảnh hưởng của sở hữu gia đình đến hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

13. Nguyễn Xuân Lâm, Trần Thị Toàn: Quản lý chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại: Một số kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

14. Nguyễn Đào Tùng. Đỗ Văn Trường: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sự dụng dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

15. Nguyễn Bá Minh, Lê Vũ Thanh Tâm, Nguyễn Đình Đức: Phát triển hệ thống tài chính xanh: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

16. Lý Phương Duyên , Hoàng Thị Hải Châu: Chính sách thuế đối với giao dịch hàng hóa phát sinh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam

17. Phan Anh, Trương Quốc Cường, Trần Việt Dũng: Kinh nghiệm áo dụng hiệp ước Basel trong thực thi kỷ luật thị trường đối với ngân hàng tại một số quốc gia và khuyến nghị cho Việt Nam

18. Trịnh Huy Hoàng: Kinh nghiệm quản lý đầu tư công ở một số quốc gia và khuyến nghị ở Việt Nam

19. Bunmixay Vi Khăm Phăn: Các nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế tư nhân trong nông nghiệp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

20. Syphonexay Thipdala: Đầu tư của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho CHDCND Lào

21. Trịnh Thị Lan Anh: Hợp tác về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa và xã hội giữa UAE và Việt Nam

VẤN ĐỀ HÔM NAY

22. Đào Ngọc Hà : Các yếu tố tác động đến kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin

23. Nguyễn Phi Hùng, Vorachith Voravong: Công tác đào tạo kế toán trong cách mạng công nghiệp 4.0 tại Học viện Tài chính – Kế toán nước CHDCND Lào

Dữ liệu đính kèm:

Nghiên cứu tài chính kế toán số 7 năm 2022.docx

Lên đầu trang