29/08/2022 03:08

Bài tập Thực hành kiểm toán tài chính

    Chủ biên: Ngô Kiều Trang, Phạm Huy Hùng

    Nhà xuất bản: Văn hóa dân tộc

    Năm xuất bản: 2021

    "Bài tập thực hành Kiểm toán tài chính" là cuốn sách dùng cho sinh viên và cao học viên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và Tài chính. Về kết cấu, "Bài tập thực hành Kiểm toán tài chính" gồm 6 chương. Mỗi chương thường bao gồm: các câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng.

  • Chương 1: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán
  • Chương 2: Kiểm toán tiền
  • Chương 3: Kiểm toán hàng tồn kho và chi phí sản xuất
  • Chương 4: Kiểm soát tài sản cố định
  • Chương 5: Kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  • Chương 6: Kiểm toán báo cáo kết quả kinh doanh

    Cuốn sách được biên soạn bởi tập thể giảng viên Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Hà Nội. 

    Cuốn sách được phục vụ tại phòng Đọc - Mượn (tầng 1 - nhà B) Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

    Trân trọng được phục vụ Quý bạn đọc!

Lên đầu trang