Giới thiệu tạp chí mới

13/09/2022 04:48

Thị trường Tài chính Tiền tệ số 16 năm 2022

Trong số này có:

THỜI SỰ

LC: Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao đóng góp của ngành Ngân hàng trong phát triển kinh tế - xã hội.

HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Ngô Hải: Chuyển đổi số ngành ngân hàng: Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

Bùi Trang: Hiệp hội ngân hàng tổ chức tập huấn kỹ năng soạn thảo hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm

DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU VỀ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Đào Minh Tú: Ngành ngân hàng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa  đất nước qua 35 năm đổi mới: Từ lý luận đến thực tiễn

Nguyễn Nam Anh: Nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng thương mại: Nghiên cứu điển hình tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Nguyễn Hữu Đức: Thư tín dụng phát hành bởi tổ chức phi ngân hàng: Rủi ro và giải pháp

NHÌN RA THẾ GIỚI

Hải Yến: Global Findex: 67% người trưởng thành trên toàn cầu đã có tài khoản để thực hiện dịch vụ tài chính – ngân hàng

Vũ Xuân Thanh: Những hứa hẹn và khiếm khuyết của tiền mã hóa

TƯ VẤN PHÁP LUẬT – NGHIỆP VỤ

L.C: Kế hoạch hành động triển khai thực hiện đề án “ Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025”

Dữ liệu đính kèm:

btv.01248.docx

Lên đầu trang