Giới thiệu tạp chí mới

13/09/2022 04:48

Ngôn ngữ & đời sống số 8 năm 2022

Trong số này có:

NGÔN NGỦ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

Nguyễn Văn Độ: Cơ chế thần kinh của lời nói và ngôn ngữ giản lược

Nguyễn Thiện Nam: Những đặc trưng cơ bản của tiếng Việt

Trần Thị Hiền: Ẩn dụ và hoán dục của Mặt trong tiếng Việt

Phạm Thùy Chi: Ứng dụng ngữ pháp giao tiếp trong giảng dạy phương tiện biểu thị tình thái tiếng Việt

Nguyễn Thị Li Na – Đàm Thị Thúy: Cảm ơn và hồi đáp trong giao tiếp đám cưới

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

Hoàng Anh Thi – Hứa Ngọc Tân: Đặc điểm ngữ dụng của đại từ nhân xưng “Anata” trong tiếng Nhật

Phan Thị Ngọc Lệ: Việc sử dụng và chức năng của các dấu hiệu diễn ngôn trong các bài nói tiếng Anh của sinh viên Việt Nam

Nguyễn Đức Tú: Một số nhận xét về tương đương dịch thuật ngữ thủy sản Anh – Việt

Bùi Thị Ánh Ngọc: Ứng dụng sáng kiến CDIO trong triển khai dự án học tập trải nghiệm

Nguyễn Thị Thu Hằng: Một số hoạt động giúp sinh viên luyện tập câu bị động tiếng Anh

Vũ Thị Huế - Tống Thùy Vân: Những lỗi sai dấu câu thường gắp khi học tiếng Trung Quốc của sinh viên trường Đại học Điện Lực

Nguyễn Thị Hương Huế: Học tiếng pháp và văn hóa thông qua hoạt động ngoại khóa: Trường hè Pháp ngữ

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

Lê Văn Thăng: Câu đối Hán văn trên kiến trúc cung đình Huế

Đỗ Nhật Tâm Thùy: Sự kháng cự của nữ giới đối với vấn đề kì thị giới tính trong truyện ngắn Y Ban và Nguyễn Ngọc Tư từ góc nhín phong cách nữ quyền

NGÔN NGỮ VÀ VĂN CHƯƠNG

Đặc điểm ngỗn ngữ đối thoại qua tập truyện Bến quê của Nguyễn Minh Châu

TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Phan Mậu Cảnh: “ Từ vựng tiếng Việt”: Một công trình khoa học viết về vấn đề khó nhưng dễ đọc

Dữ liệu đính kèm:

Ngôn ngữ & Đời sống số 8 năm 2022.docx

Lên đầu trang