THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI

Danh mục tài liệu mới tháng 8 - 2020

DANH SÁCH ẤN PHẨM
STT Nhan đề Tác giả Năm XB Nơi XB Nhà XB
1 Công nghệ sinh thái - Tập 2 Lê Huy Bá 2019 H. Khoa học và Kỹ thuật
2 Quản lý chuỗi cung ứng xanh hướng tới tăng trưởng xanh Vũ Anh Dũng 2019 H. Khoa học và Kỹ thuật
3 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland = Hiến pháp nước Cộng hòa Liên bang Đức: Sách trong khuôn khổ hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Quốc hội bang Hessen Cộng hòa liên bang Đức   2020 H. Hà Nội
4 Độc chất và an toàn thực phẩm - Tập 2 Trần Lệ Thu 2019 H. Khoa học và Kỹ thuật
5 Chính sách tài chính thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Đặng Thu Giang 2019 H. Khoa học và Kỹ thuật
6 Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ Trác Nhã 2018 H. Văn học
7 Vai trò của hồ chứa trong khai thác, quản lý tài  nguyên nước mặt ở Việt Nam Trần Thanh Xuân 2019 H. Khoa học và Kỹ thuật
8 Độc chất và an toàn thực phẩm - Tập 1 Trần Lệ Thu 2019 H. Khoa học và Kỹ thuật
9 Người xưa cảnh tỉnh: Thói hư tật xấu của người Việt trong con mắt các nhà trí thức nửa đầu thế kỷ XX Vương Trí Nhàn 2018 Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
10 Nói nhiều không bằng nói đúng: 36 bí quyết để chiếm được cảm tình của người khác   2018 H. Thanh niên
11 Truyền thông khoa học và công nghệ: Truyền thông trong dự phòng bệnh dịch và hỗ trợ giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng Nguyễn Thị Kim Liên 2019 H. Khoa học và Kỹ thuật

Lên đầu trang