THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI

Danh mục tài liệu mới tháng 11 - 2020

DANH SÁCH ẤN PHẨM
STT Nhan đề Tác giả Năm XB Nơi XB Nhà XB
1 Quản trị nhân lực căn bản Mai Thanh Lan 2016 H. Thống kê
2 Quản trị logistics kinh doanh An Thị Thanh Nhàn 2018 H. Nxb. Hà Nội
3 Ngôn ngữ học đối chiếu Bùi Mạnh Hùng 2008 H. Giáo dục
4 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch Phạm Xuân Hậu 2011 H. Thống kê
5 Bình luận luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nguyễn Minh Oanh 2019 H. Lao động
6 Luật đấu thầu sửa đổi và nghị định 85/2009/NĐ-CP   2012 H. Thống kê
7 Hướng dẫn mới nhất thực thi luật bảo vệ môi trường 2011 - 2012: Tiêu chuẩn, quy chuẩn xác định chất lượng nước, không khí, chất thải và xử lý vi phạm về môi trường   2011 H. Lao động
8 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường 2009 H. Thanh niên
9 Cẩm nang pháp luật về môi giới và đầu tư kinh doanh bất động sản Tăng Bình 2019 H. Hồng Đức
10 Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất và kinh doanh bất động sản với 15 biện pháp phòng chống rủi ro trong mua bán bất động sản Nguyễn Ngọc Điệp 2019 H. Công an nhân dân
11 Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ năm 2018 - 2019: Của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án Quốc Dương 2020 H. Thanh niên
12 So sánh luật đất đai năm 2003 - 2013 và các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất Nguyễn Ngọc Điệp 2018 H. Nông nghiệp
13 Bình luận luật nhà ở năm 2014 Nguyễn Minh Oanh 2018 H. Lao động
14 Bình luận khoa học luật đất đai: Năm 2013 Phạm Thị Hương Lan 2018 H. Lao động
15 Luật đất đai, luật nhà ở và hỏi - đáp pháp luật về đất đai, nhà ở Quý Lâm 2018 H. Lao động
16 Tìm hiểu quy định về giải quyết tranh chấp đất đai, quy định về bồi thường thiệt hại, tái định cư khi thu hồi đất Nguyễn Thị Chi 2019 H. Lao động
17 Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đất đai từ năm 2013 đến năm 2018: Tương ứng với các điều, khoản của luật đất đai là sự việc dẫn các điều, khoản văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất Duy Khang 2018 H. Lao động
18 Sổ tay pháp luật bất động sản và các thủ tục pháp lý có liên quan đến nhà, đất Nguyễn Phương 2019 H. Lao động
19 Sổ tay pháp luật đất đai những quy định mới được sửa đổi, bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp dụng từ ngày 01/01/2019 Phượng Vũ 2019 H. Thế giới

Lên đầu trang