THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI

Danh mục sách mới tháng 04 - 2021

STT Nhan đề Tác giả Năm XB Nơi XB Nhà XB
1 Bài tập thực hành tài chính tiền tệ Ngô Thị Kiều Trang 2021 H. Lao động - Xã hội
2 Hướng dẫn thực hành Kinh tế vĩ mô Đỗ Thị Dinh 2021 H. Lao động - Xã hội
3 Kinh tế vĩ mô Đỗ Thị Dinh 2021 H. Lao động - Xã hội
4 Khu công nghiệp sinh thái, đô thị sinh thái, đô thị thông minh Trần Thị Thuý Nhàn 2020 H. Khoa học và Kỹ thuật
5 Công nghệ lên men laccase tái tổ hợp phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học Nguyễn Thị Phương Mai 2020 H. Khoa học và Kỹ thuật
6 Tự hào một dải biên cương = Pride in the Frontier Strip   2021 H. Thông tấn
7 Công nghệ vi sinh cải tạo đất và xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững vùng chuyên canh rau Tăng Thị Chính 2020 H. Khoa học và Kỹ thuật
8 Hồ Chí Minh và những di huấn với thanh niên Ngô Vương Anh 2020 H. Thanh niên
9 Thanh niên Việt Nam với biển đảo Việt Nam   2020 H. Thanh niên
10 Độc tố dinh dưỡng Lê Thị Hồng Ánh 2020 H. Khoa học và Kỹ thuật
11 Xử lý nước thải bệnh viện Trần Đức Hạ 2020 H. Khoa học và Kỹ thuật

Dữ liệu đính kèm:

DM sách mới tháng 04 - 2021.xls

Lên đầu trang