THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI

Danh mục sách mới tháng 5,6 - 2021

STT Nhan đề Tác giả Năm XB Nơi XB Nhà XB
1 Khu công nghiệp sinh thái, đô thị sinh thái, đô thị thông minh Trần Thị Thuý Nhàn 2020 H. Khoa học và Kỹ thuật
2 Công nghệ lên men laccase tái tổ hợp phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học Nguyễn Thị Phương Mai 2020 H. Khoa học và Kỹ thuật
3 An ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo Phan Công Chính 2020 H. Công an nhân dân
4 Tự hào một dải biên cương = Pride in the Frontier Strip   2021 H. Thông tấn
5 Công nghệ vi sinh cải tạo đất và xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững vùng chuyên canh rau Tăng Thị Chính 2020 H. Khoa học và Kỹ thuật
6 Nữ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân học tập và làm theo lời Bác   2020 H. Công an nhân dân
7 Xây dựng người thanh niên công an bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ   2020 H. Công an nhân dân
8 Những điều cần biết về phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư: Sách chuyên khảo Đặng Tuấn Anh 2020 H. Công an nhân dân
9 Hồ Chí Minh và những di huấn với thanh niên Ngô Vương Anh 2020 H. Thanh niên
10 Văn hoá ứng xử của người Cảnh sát nhân dân: Sách chuyên khảo Nguyễn Hải Lâm 2020 H. Công an nhân dân
11 Cẩm nang pháp luật về phòng, chống ma tuý học đường Nguyễn Minh Đức 2020 H. Công an nhân dân
12 Thanh niên Việt Nam với biển đảo Việt Nam   2020 H. Thanh niên
13 Độc tố dinh dưỡng Lê Thị Hồng Ánh 2020 H. Khoa học và Kỹ thuật
14 Xử lý nước thải bệnh viện Trần Đức Hạ 2020 H. Khoa học và Kỹ thuật

Dữ liệu đính kèm:

Danh mục tài liệu tháng 5,6-2021.xls

Lên đầu trang