TÀI LIỆU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ 06/2022

Bản tin tài nguyên nước số 6 năm 2022

Ngày ban hành : 20/06/2022 00:00
Ngày hiệu lực : 20/06/2022 00:00
Thuộc chủ đề : Văn bản pháp quy » Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
Cơ quan ban hành : Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia
Người kí :
Nội dung : BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC CÁC LƯU VỰC SÔNG THÁNG 06 NĂM 2022

Dữ liệu đính kèm:

BAN_TIN_TNN_T6_2022.pdf

Lên đầu trang