Thông báo

23/03/2020 10:05

ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI CHÍNH THỨC CHO SINH VIÊN NGHỈ THÊM 1 TUẦN ĐẾN HẾT NGÀY 29/03/2020 |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID 19, với mục tiêu cao nhất là không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh viên, cán bộ giảng viên . Ban lãnh đạo nhà trường đã thống nhất cho sinh viên nghỉ học thêm 1 tuần !

Dự kiến từ 30/03/2020 các lớp trở lại học tập bình thường. Yêu cầu các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, sinh viên nghiêm túc thực hiện các yêu cầu đã đề ra.

Các lớp học online theo tkb đã cung cấp. Những môn, lớp nào chưa học sẽ chờ thông báo sau

Nguồn: tuyensinh.hunre.edu.vn

Lên đầu trang