Thông báo

05/06/2020 02:44

Thông báo lịch mở cửa ngoài giờ phục vụ sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp, ôn thi học kỳ 2 (giai đoạn 1 & 2) năm học 2019 - 2020

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp, ôn thi học kỳ 2 (giai đoạn 1 & 2) năm học 2019 - 2020, Thư viện thông báo lịch mở cửa phục vụ ngoài giờ như sau:

Thời gian mở cửa bắt đầu từ ngày 07/05/2020

- Các buổi trưa thứ 2 đến thứ 6 từ 11h30" đến 13h30"

Địa điểm: Mở cửa phục vụ Phòng Đọc sinh viên (P. 102) và Phòng Đọc - Mượn (P. 104) tầng 1 Nhà B.

Thư viện trân trọng thông báo!

Lên đầu trang