Tin hoạt động

09/12/2020 09:55

Phát triển mô hình trung tâm tri thức số cho các thư viện Việt Nam

Trung tâm tri thức số”, “Chuyển đổi thư viện số thành trung tâm tri thức số”, “Mô hình trung tâm tri thức - thư viện”… là những chủ đề rất mới, vẫn chưa nhận diện đầy đủ, chưa nghiên cứu và chưa có những khám phá sâu rộng về các chủ đề này.

Chính những hiểu biết mơ hồ đã gây lúng túng cho cộng đồng các nhà quản lý/chuyên gia trong hệ thống thư viện Việt Nam, dẫn đến hạn chế, làm chậm quá trình chuyển đổi số trong các thư viện do hiểu biết chưa đầy đủ hoặc chuyển đổi số thư viện lệch hướng, sai mục đích.

Nhằm quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực thông tin - thư viện/quản trị thông tin - tri thức/công nghệ thông tin để nghiên cứu, viết bài, thảo luận làm sáng tỏ các chủ đề trên, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LIC); Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc (NALA); Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển mô hình trung tâm tri thức số cho các thư viện Việt Nam”.

Địa điểm: tầng 1 tòa nhà Sunwah Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Khai mạc: 8h30, thứ sáu, ngày 27/11/2020.

Phát biểu chào mừng/khai mạc Hội thảo: Đại diện Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch; Đại diện Ban Giám đốc, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tham luận Hội thảo:

  • Tham luận 1: Mô hình Trung tâm tri thức số: TS. Nguyễn Hoàng Sơn, ThS. Lê Bá Lâm, ThS. Hoàng Văn Dưỡng
  • Tham luận 2: Đo lường công bố khoa học bối cảnh thế giới và liên hệ với Việt Nam
  • Tham luận 3: Thư viện quản trị trị thức trong kỷ nguyên số
  • Tham luận 4: Mô hình Trung tâm tri thức sô tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra về nhân lực.
  • Tham luận 5: Dữ liệu 3D, thực tế ảo trong phát triển mô hình Trung tâm tri thức số cho các thư viện Việt Nam
  • Tham luận 6: Xây dựng cơ sở tri thức cho thư viện các trường đại học - Một yêu cầu cấp thiết.
  • Tham luận 7: Xây dựng và phát triển các Bộ sưu tập số tại thư viện Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu kết thúc Hội thảo: 11h45' cùng ngày.

Lên đầu trang