Chữ chạy

19/08/2022 10:05

Hướng dẫn sử dụng trang tài liệu nội sinh của thư viện

    Thư viện gửi hướng dẫn cách sử dụng trang TÀI LIỆU NỘI SINHhttps://tlns.hunre.edu.vn/

nhằm giúp bạn đọc sử dụng tài liệu số một cách hiệu quả và thuận tiện nhất.

    1. Đăng nhập

    - Truy cập linkhttps://tlns.hunre.edu.vn/

     2. Tìm kiếm tài liệu

  * Tìm trực tiếp tài liệu

   - Có thể chọn tìm tài liệu theo: nhan đề, từ khóa, ngành học,...

    - Tại nút Tra cứu tài liệu, Nhập tên tác giả, tên tài liệu, tên ngành học,...

    - Trang Web sẽ hiển thị danh sách tài liệu hiện có

    - Ví dụ: Tìm tác giả Lý Đức Anh

 * Sử dụng tài liệu

    - Do vấn đề bản quyền tài liệu nên hiện nay sinh viên mới được xem trực tuyến. 

- Nếu có vấn đề cần hỗ trợ, các bạn có thể gửi mail cho Thư viện đến hòm thư: ltvan@hunre.edu.vn hoặc pvdoan@hunre.edu.vn để được giải đáp.

Thư viện

Lên đầu trang