Tin hoạt động

02/12/2022 11:20

THÔNG BÁO Về việc triển khai sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến

     http://csdl.hcmute.edu.vn

     Kính gửi: Quý Thầy Cô & Các bạn Sinh viên,

        Nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu của tập thể giảng viên và sinh viên của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nâng vị thế của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lên tầm cao mới, xứng đáng là một trong những trường đại học chuyên ngành đạt chất lượng cao của khu vực. Thư viện gửi đến Người dùng tin về nội dung Video clip hướng dẫn sử dụng trang Thư viện số Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh nhằm giúp cho người dùng tin tìm tài liệu một cách nhanh chóng và chính xác

   Địa chỉ website: https://thuvienso.hcmute.edu.vn/

  🥕Link hướng dẫn sử dụng: https://youtu.be/vBU4_ZIYUkA

   Địa chỉ website mạng liên kết Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh: http://stinet.gov.vn/

     Mạng liên kết hướng đến mục tiêu phát triển, làm phong phú nguồn lực thông tin KH&CN phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu - giảng dạy, sinh viên, học sinh, doanh nghiệp và cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng để người dùng tiếp cận, khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin KH&CN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

     Nguồn lực thông tin trên Hệ thống được tạo lập do sự liên kết giữa các thành viên trên tinh thần hợp tác, tự nguyện bao gồm thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, sách, giáo trình nội bộ, luận văn, luận án, tạp chí chuyên ngành KH&CN, tài liệu hội thảo,...

     Hệ thống cho phép tra cứu, truy cập đến các tài liệu toàn văn được chia sẻ tại các đơn vị thành viên theo cơ chế mở và không thu phí. 

Lên đầu trang