...
Phân loại DDC: 403
Tác giả: Bùi Xuân Nam
Thông tin xb: H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2015
Mô tả vật lý: 654tr., 16cm
Tóm tắt: Cuốn sách có khoảng 30,000 từ và thuật ngữ, bao hàm tất cả các lĩnh vực thuôch ngành Mỏ và Môi trường,
Từ khóa: Kinh điển-Từ điểnMỏ-Địa chấtMôi trườngTừ điển Anh-Việt

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất