...
Phân loại DDC: 551.6
Tác giả: Đỗ Thị Thi
Thông tin xb: H.: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý: 67tr., 30cm
Từ khóa: Khí tượng họcKhí hậu họcÁp thấpÁp caoNắng nóngBắc Trung BộKhí tượng
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất