...
Phân loại DDC: 004
Tác giả: Nguyễn Thành Trung
Thông tin xb: H.: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý: 57tr., 30cm + CD
Từ khóa: Công nghệ thông tinTin họcỨng dụngPhần mềmKinh doanh
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Nguyễn Thành Trung 1349 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất