...
Phân loại DDC: 004
Tác giả: Thào Quỳnh Anh
Thông tin xb: H.: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý: 56tr., 30cm + CD
Từ khóa: Công nghệ thông tinXây dựng phần mềmQuản lýPhụ kiện thú cưng

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất