...
Phân loại DDC: 532
Tác giả: Hoàng Thị Nguyệt Minh
Thông tin xb: H.: Lao động, 2020
Mô tả vật lý: 170tr., 27cm
Tóm tắt: Giáo trình trình bày những khái niệm cơ bản về chất lỏng trong thủy lực, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, đặc tính cơ bản của chất lỏng và các lực tác dụng. Thủy tĩnh học. Cơ sở động lực học chất lỏng. Tổn thất cột nước trong dòng chảy. Dòng chảy ra khỏi lỗ vòi - dòng tia.
Từ khóa: Thủy văn họcTài nguyên nướcGiáo trìnhThủy lựcChất lỏngDòng chảy

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất