...
Phân loại DDC: 333.91
Nhan đề dịch: Lập kế hoạch và quản lý tài nguyên nước
Tác giả: R. Quentin Grafton
Thông tin xb: New York: Cambridge, 2011
Mô tả vật lý: 777tr., 25cm
Từ khóa: Tiếng anhQuản lý tài nguyên nướcTài nguyên nướcKhí tượng học

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất