THƯ VIỆN TTHL ĐẠI HỌC CẦN THƠ Menu
Thứ Hai, ngày 18/05/2015
Tắt Bật

Tin nổi bật

Cần Thơ khai mạc Đường hoa, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015

Đăng ngày: 24/02/2015

TTĐT - Tối ngày 17-02, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Đường hoa Cần Thơ, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi 2015-mừng Cần Thơ hội nhập và phát triển”.

Cần Thơ khai mạc Đường hoa, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015

Đăng ngày: 24/02/2015

TTĐT - Tối ngày 17-02, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Đường hoa Cần Thơ, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi 2015-mừng Cần Thơ hội nhập và phát triển”.

Cần Thơ khai mạc Đường hoa, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015

Đăng ngày: 24/02/2015

TTĐT - Tối ngày 17-02, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Đường hoa Cần Thơ, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi 2015-mừng Cần Thơ hội nhập và phát triển”.

Cần Thơ khai mạc Đường hoa, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015

Đăng ngày: 24/02/2015

TTĐT - Tối ngày 17-02, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Đường hoa Cần Thơ, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi 2015-mừng Cần Thơ hội nhập và phát triển”.

Cần Thơ khai mạc Đường hoa, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015

Đăng ngày: 24/02/2015

TTĐT - Tối ngày 17-02, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Đường hoa Cần Thơ, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi 2015-mừng Cần Thơ hội nhập và phát triển”.

Cần Thơ khai mạc Đường hoa, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015

Đăng ngày: 24/02/2015

TTĐT - Tối ngày 17-02, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Đường hoa Cần Thơ, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi 2015-mừng Cần Thơ hội nhập và phát triển”.

Cần Thơ khai mạc Đường hoa, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015

Đăng ngày: 24/02/2015

TTĐT - Tối ngày 17-02, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Đường hoa Cần Thơ, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi 2015-mừng Cần Thơ hội nhập và phát triển”.

Cần Thơ khai mạc Đường hoa, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015

Đăng ngày: 24/02/2015

TTĐT - Tối ngày 17-02, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Đường hoa Cần Thơ, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi 2015-mừng Cần Thơ hội nhập và phát triển”.

Cần Thơ khai mạc Đường hoa, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015

Đăng ngày: 24/02/2015

TTĐT - Tối ngày 17-02, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Đường hoa Cần Thơ, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi 2015-mừng Cần Thơ hội nhập và phát triển”.

Cần Thơ khai mạc Đường hoa, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015

Đăng ngày: 24/02/2015

TTĐT - Tối ngày 17-02, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Đường hoa Cần Thơ, Hội Hoa xuân và Hội Báo xuân Ất Mùi năm 2015 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi 2015-mừng Cần Thơ hội nhập và phát triển”.