...
Phân loại DDC: 895
Tác giả: Phạm Thị Thanh Mai
Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013
Mô tả vật lý: 204tr., 20cm + minh họa
Từ khóa: Truyện ngắn Việt NamThế kỉ 21Văn học Việt Nam

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất