Chào Mừng Đến Với Thư Viện Điện Tử

Chọn và tra cứu tài liệu theo các danh mục sau

Tin tức - Thông báo

Các tin tức về hoạt động của thư viện nói riêng và ngành thư viện nói chung

Tin tức - Thông báo

Các tin tức về hoạt động của thư viện nói riêng và ngành thư viện nói chung

Giới thiệu sách mới

Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam

T.S Mai Hồng

“Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam”. Bởi lẽ đó là hai quần đảo giàu đẹp, mĩ lệ và thiêng liêng mà cha ông ta đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, xương máu để bảo vệ chủ quyền. Tất cả thông tin về mảnh đất đã ghi dấu...

Xem chi tiết

Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam

T.S Mai Hồng

“Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam”. Bởi lẽ đó là hai quần đảo giàu đẹp, mĩ lệ và thiêng liêng mà cha ông ta đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, xương máu để bảo vệ chủ quyền. Tất cả thông tin về mảnh đất đã ghi dấu...

Xem chi tiết

Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam

T.S Mai Hồng

“Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam”. Bởi lẽ đó là hai quần đảo giàu đẹp, mĩ lệ và thiêng liêng mà cha ông ta đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, xương máu để bảo vệ chủ quyền. Tất cả thông tin về mảnh đất đã ghi dấu...

Xem chi tiết

Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam

T.S Mai Hồng

“Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam”. Bởi lẽ đó là hai quần đảo giàu đẹp, mĩ lệ và thiêng liêng mà cha ông ta đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, xương máu để bảo vệ chủ quyền. Tất cả thông tin về mảnh đất đã ghi dấu...

Xem chi tiết

Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam

T.S Mai Hồng

“Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam”. Bởi lẽ đó là hai quần đảo giàu đẹp, mĩ lệ và thiêng liêng mà cha ông ta đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, xương máu để bảo vệ chủ quyền. Tất cả thông tin về mảnh đất đã ghi dấu...

Xem chi tiết

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất