...
Phân loại DDC: 333.3
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Thông tin xb: H.: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý: 91tr., 30cm + CD
Tóm tắt: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Khoa Quản lý Đất đai
Từ khóa: Quản lí đất đaiĐất đaiSơn La
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1424 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất