...
Phân loại DDC: 658
Tác giả: Vũ Trí Dũng
Thông tin xb: H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2014
Mô tả vật lý: 406tr., 21cm
Từ khóa: Kinh tếMarketingDịch vụ côngQuản lí đất đaiQuản lí công

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất