...
Phân loại DDC: 6657
Tác giả: Trần Thị Thúy Vân
Thông tin xb: H.: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý: 76tr.+ phụ lục, 30cm + CD
Từ khóa: Kế toánNguyên vật liệuKế toán doanh nghiệp

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất