...
Phân loại DDC: 333.7
Nhan đề dịch: Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
Thông tin xb: H., 2012
Mô tả vật lý: 40tr., 30cm
Từ khóa: Quản lí Đất đaiMôi trườngTăng trưởng xanhChiến lượcĐất đaiBiến đổi Khí hậuKinh tếKhí hậu học

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất