...
Phân loại DDC: 910.285
Tác giả: Phan Văn Cự
Thông tin xb: H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2020
Mô tả vật lý: 164tr.: minh hoạ, 24cm
Tóm tắt: Trình bày kiến thức về thế giới thực và dữ liệu không gian; kỹ thuật thống kê mô tả trong phân tích dữ liệu không gian; các phương pháp phân tích không gian cơ bản và nâng cao
Từ khóa: Kĩ thuật Trắc địaGiáo trìnhHệ thống thông tin địa líPhân tích không gian

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất