...
Phân loại DDC: 333.9
Tác giả: Nguyễn Văn Cư
Thông tin xb: H.: Nxb. Hà Nội, 2012
Mô tả vật lý: 192tr., 30cm
Tóm tắt: Trình bày đặc điểm của đới bờ, cách tiếp cận QLTHĐB, Tổ chức thực hiện QLTHĐB, Các dự án QLTHĐB tại Việt Nam, một số dự án bảo tồn tại Việt Nam sử dụng cách tiếp cận QLTHĐB.
Từ khóa: Môi trườngQuản lí môi trườngTiếp cậnQuản líĐới bờ

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất