...
Nhan đề dịch: Journal of Economics & Development
Tác giả: Lê Quốc Hội
Thông tin xb: H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021
Mô tả vật lý: 30cm
Từ khóa: Doanh nghiệpKinh tếPhát triểnTài chínhKinh doanhTạp chí
Nguồn trích: Kinh tế & Phát triển; Đại học Kinh tế Quốc dân; 2021; H.; 1859 - 0012 (ĐKCB: BTV.00778)

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất