...
Phân loại DDC: 321.0014
Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý: 262tr., 24cm
Tóm tắt: Tập hợp các từ, ngữ thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, mỗi từ đều có hai loại chú thích và được sắp xếp theo thứ tự A, B, C
Từ khóa: Bộ máy nhà nướcHoạt độngSổ tayTừ ngữTổ chứcChính trị

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất