...
Phân loại DDC: 657
Thông tin xb: H.: Văn hóa dân tộc, 2022
Mô tả vật lý: 137tr.: bảng, 24cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp; kiểm toán nội bộ tại một số nước trên thế giới, các lý thuyết và nghiên cứu về chất lượng kiểm toán nội bộ, ứng dụng kết quả nghiên cứu để nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp.
Từ khóa: Kinh tếKế toánKiểm toán nội bộDoanh nghiệpCông cụ

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất