...
Phân loại DDC: 378
Tác giả: Lâm Quang Thiệp
Thông tin xb: H: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý: 291tr., 30cm
Từ khóa: Giáo dụcĐo lườngLí thuyếtỨng dụngĐại cương

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất