...
Phân loại DDC: 657
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dương
Thông tin xb: H.: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý: 86tr.+ phụ lục, 30cm
Từ khóa: Kế toánLuận văn cao họcKinh tếDoanh nghiệp

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất